Blanka.jpg

Blanka Švincová

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY, SPIRÁLNÍ JÓGA

Jóga je pro mě cesta. 

Klikatá, rovná, vede údolími, přes kopce, hory, města.

Vede různými místy v různých okamžicích mého života.

Je to cesta na které se můžu zastavit, jít pomalu, rychle, běžet.

Je to cesta jejíž úseky mi umožňují poznat sebe samu,

věřit svým pocitům, být trpělivá, mít větší pochopení pro sebe

i ostatní, být laskavá.

Někdy zaškobrtnu, upadnu, ale zvednu se a vykročím dál. Nespěchám, protože ta cesta je krásná právě v tom, jaká je.

 

Těším se na část společné cesty, která bude vyplněná

ásanami, poznáváním a respektováním možností našich těl,

úsměvy a Vaší energií.

 

Kvalifikace:

Školení lektorů jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy 

– Škola jógy v širších souvislostech

(Mudr. Marcela Mikešová a Mgr. Kamila Neumannová)

 

Power Yoga Basic –  Český svaz aerobiku (Václav Krejčík)