Iyengar jóga

Jde o nejdůsledněji propracovanou metodu jógy, přizpůsobenou potřebám dnešního člověka.

Byla vyvinuta indickým učitelem B. K. S. Iyengarem, jednou z nejuznávanějších osobností současné hathajógy. Má několik milionů příznivců na celém světě.
Klade důraz na správné provedení pozic. Využívá pomůcek, které náročné ásany usnadní

nebo naopak lehké cíleně ztíží tak, aby jógové pozice byly přesně provedené. To vede k rychlému pokroku a vysokému účinku cvičení.
B. K. S. Iyengar pomůcky vyvinul a postupně zdokonalil při výuce jógy v Americe a západní Evropě. Díky tamním odlišným pohybovým možnostem cvičenců vypracoval přesné postupy,

jak polohy zaujímat a jak v nich pracovat, abychom v sobě zharmonizovali protichůdné energie slunce – ha a měsíce – tha (obdoba taoistického jang a jin).

UPOZORNĚNÍ: Všechny cvičební lekce jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení. Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.