Jóga pro ne-jogíny 55+

Speciální lekce jemné terapeutické jógy. Jóga zaměřená na rehabilitační a uvolňující techniky, upravuje tělesné napětí a problémy s páteří a klouby. Vede k nácviku dýchacích a relaxačních technik, učí aktivnímu a pozitivnímu přístupu ke svému tělu a psychické pohodě.
Tempo kurzů je příjemné, součásti jsou také zajímavé a přínosné informace, jak pečovat o zdravé tělo a zdravou duši.

UPOZORNĚNÍ: Všechny cvičební lekce jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení. Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.