Jóga pro zdravá záda

Vhodné především pro všechny, kteří ukončili rehabilitace po úraze a měli by pokračovat

ve cvičení. Lekce plynou v pomalejším tempu s využitím pomůcek. Na hodinách nebudou chybět intenzivně protahující a uvolňující pozice pro posílení zad a svalstva nohou, rozhýbání kyčlí

a ramenního kloubu, jemné torze, balanční pozice, dechová cvičení a relaxace.
Vhodnost cvičení je nutné konzultovat se svým lékařem a pečlivě dbát na jeho doporučení.

UPOZORNĚNÍ: Všechny cvičební lekce jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení. Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.