Kamila Krempaská

FYZIOTERAPEUT, SM SYSTÉM

Absolvovala jsem obor Fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Během studia jsem absolvovala kurzy klasických masáží, baňkových masáží a lymfatických masáží, kineziotapingu.

 

Následně mi učarovalo cvičení SM systému a stala jsem

se certifikovaným SM terapeutem. Také jsem prošla kurzem Dornovy metody, kterou v terapii hojně využívám. Profesně jsem fyzioterapeutem v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě. Díky tomu se orientuji v psychomotorickém vývoji miminek, DMO problematice i jiných vývojových poruchách.

 

Má práce nabízí široké spektrum pacientů od dětí po dospělé.

Nabízím vám své zkušenosti z praxí během studia, z práce s dětmi

i dospělými, sportovci i postiženými a z vedení skupinových

i individuálních lekcí cvičení.