Monika Winklerová

 

FASCIÁLNÍ JÓGA, YIN YOGA

K józe jsem se dostala řízením osudu před téměř deseti lety - když jsem v pronajatém bytě našla knihu o jógových meditacích. A tím se vlastně rozjel vlak... zavezl mě na první učitelský kurz do Frýdku (Rádža jóga, 200 hod.) a následně na několik kurzů pro učitele do Indie -

Ashtanga Vinasa yoga (200 hod.), Hatha Yogy (200 hod.)

Jóga pro mě není tělocvik, ale práce skrze tělo, práce

s energií - s naší myslí a kontakt s naší podstatou - duší.

 

Je pro mě nástrojem, jak se dostat do jiného stavu vědomí a vnímat věci, kterých si běžně nevšimneme, všímat si souvislostí a propojení mezi vším. A tento stav spojení (jógy) zažívat vědomě každý den.

 

Aniž bychom byli jakkoli mimo - právě naopak

je to absolutní tady a teď.

 

Co čekat na mých lekcích?

Cokoli. Má cesta mě totiž vedla od dynamiky, tedy relativně rychlé ashtanga vinyasy, ke klidu - Yin Yoze, jejíž kurzy jsem absolvovala

v posledních letech. Život je však cyklický a stejně jako se střídá tempo našeho života a čtyři roční doby kolem nás - tak se mění

i dynamika mých lekcí a každý z těchto stylů má něco do sebe.

Můj osobní příběh si můžete přečíst na mém blogu - www.monikawinklerova.cz