top of page

Muzikorelaxace

Stres je všudypřítomným faktorem, který nepříznivě ovlivňuje naše zdraví.  Muzikoterapeutické relaxace se solfeggio zvony a deštnými sloupy, jsou zaměřeny na neutralizaci škodlivého působení stresu na zdraví a opětovného obnovení harmonie.

Dlouhé minuty šumění deštných sloupů spolehlivě vypíná racionální programy mozku. Tento nediferencovaný zvuk šumění, je paralelou meditace. Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující koupeli zvuků a stavech čirého slastného bytí

bottom of page