Podmínky rezervací a storna

Proč a jak se registrovat?

V případě, že jste si u nás vybrali některou lekci nebo kurz, tak pro rezervaci místa se musíte zaregistrovat na našich stránkách. Registrace přináší několik výhod, zejména v případě kurzů, jelikož jsou kurzy tříměsíční, počítáme s tím, že se může stát, že se nebudete moct zúčastnit všech lekcí, v případě, že se řádně odhlásíte, máte možnost vybrat až 2 náhrady za zmeškané lekce.

 1. Novou registraci klikněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“, poté na tlačítko „REGISTROVAT SE“.

 2. Po vyplnění údajů Vám přijde potvrzovací email a získáte Vámi zadané přihlašovací údaje.

 3. Zkuste se přihlásit.

Jak si přihlásit kurz/lekci?

V případě lekce:

 1. V rozvrhu rozklikněte lekci, která se vám líbí.

 2. Po rozkliknutí lekce na Vás bude svítit červené tlačítko „Přihlásit se“, poté když na něj kliknete, byste měli své jméno vidět v seznamu přihlášených.

V případě kurzu:

 1. Rozklikněte záložku „Kurzy“.

 2. Najděte zde kurz, který Vás zaujal a rozklikněte jej.

 3. Po rozkliknutí kurzu na Vás bude svítit červené tlačítko „Přihlásit se“, poté když na něj kliknete, byste měli své jméno vidět v seznamu přihlášených.

Jak si odhlásit lekci?

V případě, že se stane, že nebudete moct přijít, ať už na otevřené lekce nebo na některou lekci z kurzu, prosíme, odhlašte se z ní. Jednak, aby se místo Vás mohl přihlásit někdo, kdo by měl zájem přijít a jednak v případě, že máte kurz, Vám vzniká nárok na náhradu lekce za 2 odhlášené lekce z kurzu.

Z LEKCE SE LZE ODHLÁSIT 4 HODINY PŘED ZAČÁTKEM LEKCE. POKUD ZJISTÍTE POZDĚJI, ŽE SE LEKCE NEZÚČASTNÍTE, PROSÍM ZAVOLEJTE NÁM +420 739 292 220.

 1. V rozvrhu se překlikněte na týden, kde se nemůžete lekce zúčastnit.

 2. Najděte Vaší lekci.

 3. Po rozkliknutí lekce bude místo tlačítka „PŘIHLÁSIT“ červené tlačítko „ODHLÁSIT“.

 4. Po odhlášení byste své jméno neměli vidět v seznamu přihlášených.

Jak využít náhradu?

V případě, že jste si lekci odhlásili, automaticky se Vám až za 2 zmeškané lekce načte náhrada. Náhrada se načte až po odhlášení lekce, proto jestli jste se neodhlásili, nemáte možnost se na ní přihlásit. NÁHRADU LZE VYBRAT POUZE V DOBĚ KONÁNÍ VAŠEHO KURZU. V PŘÍPADĚ, ŽE NÁHRADU NEVYBERETE, NÁHRADA VÁM PROPADÁ A NENÍ MOŽNÉ JI VYBRAT V KURZECH NOVÝCH.

 1. Vyberte si lekci v rozvrhu, na kterýkoliv týden v době trvání kurzu.

 2. Na vybrané lekci musí být místo – u každé lekce v rozvrhu máte napsáno, kolik míst z kolika je obsazeno (např. 16/18 znamená, že je přihlášených 16 lidí z 18 možných, takže jsou ještě 2 volná místa.)

 1. Po rozkliknutí lekce je červené tlačítko „PŘIHLÁSIT“ a vyskočí na Vás tabulka, zda chcete využít náhradu nebo se přihlásit na jednorázový vstup.

 2. V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE VYUŽÍT NÁHRADU, MUSÍTE ZVOLIT TUTO MOŽNOST, PŘI VYBRÁNÍ MOŽNOSTI JEDNORÁZOVÉHO VSTUPU SE VSTUP NEBUDE BRÁT JAKO NÁHRADA A BUDE PO VÁS POŽADOVÁNA ČASTKA ZA JEDNORÁZOVÝ VSTUP.

 3. Po přihlášení byste měli vidět své jméno v seznamu přihlášených, u kterého by mělo být uvedeno, že se jedná o náhradu včetně dne, ze kterého máte nárok na náhradu.

Jak fungují náhradníci?

U některých lekcí/kurzů je možnost náhradníků. V případě, že jste přihlášení jako náhradník, znamená to, že v případě, že se někdo odhlásí, přijde Vám email, kde je uvedeno, že se uvolnilo místo a pro rezervaci místa se musíte přihlásit na lekci. Mail, který Vám přijde je pouze informativní. Mail přijde všem přihlášeným náhradníkům, proto je možné, že se přihlásí někdo dřív než Vy.

V případě, že si s něčím neporadíte, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 739 292 220 nebo na email yoga@santosha.cz.

 

 

Provozní podmínky studia

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Santosha yoga studia Ostrava.

Zakoupením kurzu, jednorázového vstupu nebo bodové permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.
Každý klient je povinen se při vstupu prokázat permanentkou nebo si zakoupit jednorázovou lekci.

 

Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách.

Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení

či služeb.

III.
Santosha yoga studio Ostrava je otevřeno odpoledne dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách www.santosha.cz.

 

Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách.

IV.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Santosha yoga studia Ostrava.

Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2011. O zpracování osobních údajů více v záložce Zásady zpracování a ochrany.

V.
Rezervovanou odpolední lekci lze zrušit nejpozději 4 hodin před jejím začátkem, dopolední lekci lze zrušit nejpozději 12 hodin před jejím začátkem.

Osoby se zakoupeným kurzem, mají možnost, po včasném odhlášení z lekce, využít náhrady

za 2 zmeškané lekce.

Pokud se klient nedostaví na danou lekci včas a nebo nedojde k jejímu včasnému zrušení v on-line rezervačním systému či telefonicky, vstup propadá.

VI.
Po vstupu do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti vstupu.

 

VII.
Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Cenné věci je možno vzít si s sebou do sálu, kde probíhá lekce. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do Institutu je povolen pouze v čisté obuvi

a vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví,

ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.
Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.

Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Santosha yoga studio Ostrava-Poruba nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení.

V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

XI.
Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.