Rádža jóga

Na lekcích Rádža jógy, tedy jógy Královské osmistupňové se bude nejen cvičit, ale také se o józe bude povídat. ​Rádža jógou je zvána asi poslední dvě století, předtím se nazývala Ashtanga jóga, což byla náplň Pataňdžaliho Jógasútry.

 

Osm stupňů Rádža jógy, o kterých se dozvíte na lekcích mnohem více:

Jama - jsou to spíš doporučení, kterými by se měl člověk řídit... Ahimsá (nenásilí), Astéja (nekradení), Satja (nelhaní), Aparigraha (neulpívání), Brahmačarja (zdrženlivost)
Nijama - dalších pět doporučení... Sauča (čistota), Santóša (spokojenost), Tapas (sebekázeň), Svadhjája (studium), Ishvara Pranidhana (úcta k bohu)
Ásána - pomáhají nám se koncentrovat, poznat své tělo
Pránájáma - dechová cvičení
Pratjáhára - umění ovládat své smysly
Dhárana - relaxace
Dhjána - meditace
Samádhi - osvobození z koloběhu životů

UPOZORNĚNÍ: Všechny cvičební lekce jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení. Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.