top of page

Psychohygiena pro každý den podle 4 živlů

Mgr. Simona Kičmerová

1. díl 7. 10. Emoce - Oheň
2. díl 21. 10. Tělo - Země
3. díl 28. 10. Dech - Vzduch
4. díl 11. 11. Mysl - Voda

Od 17:00 do 20:00 h

1.DÍL – PSYCHOHYGIENA pro každý den: EMOCE - OHEŇ

 

Co s emocemi a pocity?

Jak zkrotit a zušlechťovat vnitřní oheň v sobě?

 

Oheň může dávat a probouzet energii, ale i ničit.

Pojď se naučit, jak emoce uvolňovat, zpracovávat, vyjadřovat a rozpouštět.

Pojď objevovat svou VNITŘNÍ SÍLU.


 

 

2.DÍL – PSYCHOHYGIENA pro každý den: TĚLO - ZEMĚ

 

Co říká a chce tvé tělo?

Jak silné je tvé propojení se zemí a s tvými kořeny? Odkud čerpáš svou sílu a energii?

Nauč se propojit se sám se sebou, se svým tělem, jeho moudrostí a se svými vlastními zdroji. 

 

Pojď se naučit svému tělu dávat, co potřebuje a učit se porozumět jeho řeči.


 

 

3. DÍL – PSYCHOHYGIENA pro každý den: DECH - VZDUCH

 

Jaký je tvůj nádech a výdech?

Je lehký či těžký?

Povznáší tě, dává ti energii, zbavuje tě všeho špatného,

či se nemůže projevit ani vyjít z tebe svobodně ven?

Jak se ti dýchá?

 

Dovol si svobodně dýchat. Dovol svému nádechu a výdechu, ať tě povznáší, oživuje a odnáší vše, co už nepotřebuješ.

Získej zpátky svůj klid a svou sílu. Dýchej a žij J


 

 

4. DÍL – PSYCHOHYGIENA pro každý den: MYSL - VODA

 

Klidná či rozbouřená mysl?

Nakolik plyneš se životem a nasloucháš jeho moudrosti?

A nakolik ovládá tvá mysl tebe?

 

Naučit se svou mysl zklidňovat a řídit.


 

Cena: 690 Kč/ jeden díl, 2 260 Kč za všechny 4 díly           

 

O MĚ: SIMONA KIČMEROVÁ 

Mé jméno je Simča Kičmerová. Věnuji se práci s podvědomím a úrovněmi vědomí, harmonizaci emočních problémů, osobním rozvojem a také hlasovou terapeutikou. Pomáhám objevovat a rozvíjet potenciál a talent. Mým záměrem je pomáhat lidem zkvalitňovat své životy, psychiku i zdraví. Nacházet své vlastní zdroje pro seberegeneraci, rozvoj svých dispozic, nalézání řešení na své problémy a rozvíjet tak potenciál každého z nás. Skrze vlastní osobní zkušenost a svůj příběh, který v mnohých obdobích mého života nebyl vůbec jednoduchý, se tak snažím podělit o své zkušenosti, které mě samotné pomohly, a které změnily a mění můj život. A být tady pro každého, kdo opravdu a ze srdce touží po nějaké změně ve svém životě. Veškeré změny uvnitř nás se manifestují i ve vnější realitě. Vše se navzájem ovlivňuje. Pokud přenastavíme své podvědomí na zdraví, štěstí či úspěch, toto nastavení se dříve či později začne odrážet i ve vnějším světě.


Kontaktovat mě můžete na tel: 723 185 292 a mailem: noveja@centrum.cz


FB stránka: https://www.facebook.com/Cestakesvymvlastnimzdrojum/

 

Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCp8L7eQJix6fsSQ3IEd02WQbottom of page