zuzka kmeťová2.jpg

Zuzana Kmeťová

 

RÁDŽA JÓGA

K józe jsem se propracovala čirou „náhodou“ ve chvíli, kdy jsem

se po náročné hodině step aerobiku rozhodla vyzkoušet zklidnění

v power józe. Plna vděčnosti dnes mohu konstatovat, že od té chvíle

jsem se do jógy zamilovala a plnými doušky si ji užívám každý den.

 Zmíněnou power jógu po několika měsících vystřídala pomalejší vinyása a já jsem pochopila, že v józe můžu najít daleko víc,

než jen fyzickou rovnováhu. Tělocviční hatha jóga byla už poté pouze krůčkem od mého rozhodnutí k prohloubení znalostí a zkušeností v oblasti jógy.

Na podzim roku 2014 jsem se ocitla na učitelském kurzu ve Škole jógy Karakal, kde jsem okusila pravou královskou rádža jógu. Procházela jsem si zásadní osobnostní transformací se vším všudy. Jako bych se po letech probudila ze šedého snu a stromy byly najednou zelenější

a vše jasnější než kdy předtím. Byl to začátek, začátek oné neprobádané cesty k sobě samotné, ale i k okolnímu světu, všem bytostem bez rozdílu. Trpělivost s vytrvalostí, pokorou a láskou jsou mými každodenními rádci.

Praxi učitele jógy jsem započala na jaře následujícího roku. Od té doby jsem prošla jak skupinovým lektorováním, tak i lekcemi individuálně přizpůsobenými. Pochopila jsem, že ač je jóga ve své podstatě velmi prospěšná pro celou osobnost člověka, méně vhodným uchopením může napáchat i škody. Individuální přístup se jeví jako vhodná cesta, která by měla předcházet náročnější jógové praxi. Proto i na svých hodinách respektuji možnosti každého jednotlivce a doporučuji trpělivý a pozvolný nástup a postupně prodlužující se výdrž v pozicích.

Osobní praxe, ale i lektorské zkušenosti mne v květnu roku 2017 zavedly ke studiu a praxi jógové terapie, která vychází z individuálních potřeb každého jedince, které se doteď věnuji.

Jóga je pro mne cestou dnes a denně. Jsem vděčna všem bytostem, které mi do mé cesty životem vstupují každý den, a které mi dávají příležitost k dalšímu, nekončícímu rozvoji.

Moc se těším na setkání, bude mi potěšením být Vaší průvodkyní  …

S láskou,

Zuzana.