Jógová terapie

Zaměřena na terapeutické využití jógy pro tělo, dech a mysl. Soustředí se na správné pozice

v praktikování hathajógy, podporuje pružnost, sílu a stabilitu nejenom těla, ale i mysli.

Zmírňuje zdravotní obtíže a její součástí je také aktivní přístup ke správnému životnímu stylu, dýchací cvičení, relaxace, meditace a další speciální terapeutické metody.
Lekce jógové terapie jsou určeny všem, kdo cítí potřebu uvolnit stres a napětí, ozdravit svoje tělo a porozumět svým emocím a pocitům. Klade se důraz na individuální pozornost všem klientům

a jejich zdravotnímu stavu.
 

UPOZORNĚNÍ: Všechny cvičební lekce jsou určeny zdravým lidem. Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení. Jakákoli rizika a případné škody s tímto spojené nese výhradně účastník cvičení.