top of page

Jógová terapie
Sestavy v detailu

V kurzu se zaměříme na vybrané jógové sestavy. Jednotlivé pozice sestav pozorně prozkoumáme a propojíme tak, abychom si danou sestavu zažili a zapamatovali. Každý z nás je jiný, tělesné napětí bývá uloženo na odlišných místech. Individuálně tedy budeme hledat nejvhodnější postavení v pozici, v přechodech z pozice do pozice, i v celých sekvencích. Cílem bude, prostřednictvím uvolnění napětí našeho těla, uvolnit tok energie, dech i mysl. Zaměříme se na posílení osobní praxe a disciplíny (tapas). Součástí budou dechové techniky pránajáma a meditace. V kurzu se zmíníme o základních filozofických pojmech, nezbytných pro jógovou praxi.

Kurz vhodný pro začátečníky i pokročilé.

bottom of page