top of page

Radka Ivanská

lektorka

O mě


Patřím ke „zkušenějším“ v našem týmu, určitě ale ne délkou praxe jógy, ale věkem.


S jógou jsem se sice seznámila v útlém mládí, ale tenkrát se mi jóga zdála nudná. Vrátila jsem se k ní až mnohem později a zjistila, že se dá jógou příjemným způsobem posílit i protáhnout celé tělo. Postupně jsem nacházela další výhody jógy: naučila jsem se s její pomocí zklidnit, zbavit psychické nepohody, správně dýchat a odstranit různé zdravotní problémy.


Také jsem ale zjistila, že se dá jógou i ublížit. Přestože jsem byla certifikovanou lektorkou jógy, po lekcích mě někdy hodně nepříjemně bolelo v zádech. A to mě přinutilo se začít věnovat zdravotním aspektům jógy, správným vzorcům pohybu, vývojovým pozicím apod.


V procesu hledání jsem prošla hathajógou, jógou pro pánevní dno, hormonální jógou, iyengar jógou, jin jógou, fly jógou a bůhvíjakou jógou ještě.

Dnes se orientuji především na fyzioterapeutickou jógu, tedy takovou, která spojuje původní jógovou filosofii s moderními poznatky o zdravém pohybu. Jóga v mém pojetí nenahrazuje individuální rehabilitaci nebo terapii, ale může pomoct od různých bolístek. Učím principy pohybu, které se dají začlenit do běžného života.


Na mých lekcích kladu největší důraz na obracení se pozorností k vlastnímu tělu a jeho vnímání v pozicích. Tak aby měl každý schopnost sám procítit, kdy je v pozici správně a kdy špatně. Cviky, jógové ásany a sekvence volím tak, aby je mohl cvičit každý: v libovolném věku, s různými zkušenostmi, s jakýmikoliv tělesnými proporcemi.


A jelikož častým problémem lidí, kteří přicházejí na jógu je vnitřní napětí a stres, na lekcích hodně času věnuji uvolnění stažených svalů v různých částech těla. A samozřejmě nemůže chybět ani relaxace a meditace.


Stále nacházím nová témata, kterými se obohacuji a zařazuji je do svých cvičení. Inspirací jsou pro mě nejen jógoví lektoři, ale často i klienti, kteří přicházejí na mé lekce.123-456-7890

Radka Ivanská


bottom of page