top of page

Jóga pro maminky s dětmi

Možná se znovu po celých dnech narovnáte a podíváte i nahoru. Možná si zacvičíte i celý pozdrav slunci. Možná budete cvičit psa hlavou dolů, ale nakonec z toho vyleze střecha pro malého skřítka. A třeba jen lekci prosedíte ve zkříženém sedu a budete se pohupovat v rytmu svého dechu. Bude to prostě takové, jaké to ten den půjde. Jaké nám to skřítci dovolí, protože na této lekci se s nimi prostě počítá. Jinak to bude jógová lekce taková, jakou už ji znáte z období před skřítkem. Plná klidného dechu, pozdravů slunce, ásan, relaxace a příjemné hudby.

bottom of page